5 jaar

Repair Café in Middelharnis
2012 – 2017

Ons eerste jubileum  
Na het idee, het netwerken, het zoeken en het uitwerken, werd er eind maart 2012 voor het eerst samen gerepareerd. Het was meteen duidelijk: dit was de moeite waard om op maandelijkse basis te blijven doen.
5 Jaar Repair Café op Goeree-Overfakkee is in bovenstaande galerij in beeld gebracht. Klik op een van de kleine afbeeldingen, om op groot formaat door de serie te kunnen bladeren. En de jubileummaand betekende natuurlijk diverse specifieke activiteiten.

goed-voor-goed-biedt-een-karrevracht-vol-bruikbaar-gereedschap    logo_gg

De jubileum-actie voor Gered Gereedschap was een succes. Van Goed voor Goed is een karrenvracht vol naar dit goede doel gebracht. En van de giften op de repairdag in april 2017 en een donatie van DeltaWind, kon €250,- worden overgemaakt.

Ook werd er tijdens een bescheiden feestje in woord en beeld teruggeblikt op wat wij als team de afgelopen 5 jaar hebben gedaan en beleefd met elkaar.

De start van een idee, de groei van een naam
(met extra weetjes als je op de cursieve, rode tekst klikt)

Een gewone dag, een man, een krant. Een groepje buurtbewoners in onze hoofdstad, dat samen is gaan repareren. Een kleinschalig begin, met grootse idealen.

Fred Warbroek is meteen gegrepen: dìt gaan we ook doen op Goeree-Overflakkee. Op 6 februari 2012 komt de eerste reactie uit Amsterdam. De naam van het initiatief is een feit: Repair Café Middelharnis.
Wie, wanneer en waar precies zal gauw vorm krijgen. De visie en energie, en het enthousiaste netwerk is er al.

Na de eerste lokale start had Martine Postma in maart 2010 de stichting Repair Café opgericht en verspreidt het concept zich over Nederland en Vlaanderen. Van .nl wordt verhuisd naar .org en anno 2017 geven al ruim 1200 teams wereldwijd invulling aan dezelfde idealen.
Binnen wat nu Repair Café International heet, voelen we ons verbonden. Kleurrijk en uniek in de uitvoering, doch eensgezind in onze bijdrage aan duurzaamheid, verbindingen in de samenleving en het behoud van kennis.
Het fenomeen is zelfs opgenomen in de WikipediA 

Ook Repair Café Middelharnis groeit door, tot een veelzijdig en gedreven team van vrijwilligers uit verschillende woonkernen van ons eiland. Het materiaal past al lang niet meer in 2 kartonnen dozen en in plaats van wat tafeltjes in de foyer in ’t Diekhuus, bezetten we op repairdagen 3 ruimtes bij Goed voor Goed.
We repareerden in Sluishaven, we checkten fietsverlichting in Oude Tonge en ook vakantiegasten van de Kop van Goeree weten ons te vinden om spullen samen weer aan de praat te krijgen.
Zo groeit onze naam mee. Op 19 januari 2016 werd “Goeree-Overflakkee” officieel toegevoegd aan de vermelding van ons Repair Café.
(volg nu dus ook repaircafeGO op Facebook)

DANK  DANK  DANK
Dank voor 5 jaar helpende handen, inspiratie en middelen.
Zonder het netwerk van 2012 was Repair Café Middelharnis niet van start gegaan. Zonder ruimte en bezoekers is er niet maandelijks een café om samen te repareren en te ontmoeten. Alleen met de energieke inzet van zo veel vrijwilligers en betrokkenen kunnen we als Repair Café Goeree-Overflakkee duurzaamheid blijven uitdragen, zeker ook naar de volgende generatie.

Dank voor alles!
Van repareren tot informeren en koffie serveren.
Initiëren en organiseren. Demonteren en opnieuw proberen.
Coördineren, communiceren, heroriënteren.
Van kopiëren tot website beheren.
Broodjes en kelen smeren. Door combineren weer construeren.
Het vrijwilligersbestand actualiseren. Solderen en dit aanleren.
Van investeren en faciliteren tot formuleren en inspireren.

En staat uw bijdrage hier onverhoopt niet genoemd?
Dan kunt u daar natuurlijk over … corresponderen:
info@repaircafemiddelharnis.nl

In de weekbladen – tekst schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl

Goed gereedschap voor ontwikkelingslanden

Vijf jaar Repair Café

MIDDELHARNIS – De gedreven vrijwilligers van het Repair Café in Middelharnis repareren al vijf jaar, samen met de bezoekers, kapotte huisraad en kleine apparaten. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt de opbrengst van de bijdragen van de Repairdag zaterdag 1 april, geschonken aan de Stichting Gered Gereedschap, zodat mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Na een enthousiaste maar voorzichtige start in het Diekhuus op 31 maart 2012, onder leiding van Fred Warbroek heeft het Repair Café Middelharnis nu een vast onderkomen bij Goed voor Goed aan de Simon Stevinweg, industrieterrein Oostplaat. Vrijwilliger Inge de Vries: “Joost is een geweldige gastheer. We sluiten qua manier van doen en hergebruik van goederen, goed op elkaar aan en versterken ook elkaar.
In een van de hallen van Goed voor Goed kan het Repair Café een ruimte gebruiken voor reparaties. “Elke eerste zaterdag van de maand, werken we hier en we hebben ook de mogelijkheid ons materiaal op te slaan.” Veel vaste klanten dragen het Repair Café een warm hart toe. “Ze spaarden voor ons de zegeltjes van de gereedschapsactie van de Agrimarkt.”

Onder de negentien vrijwilligers zijn er elf met (elektro-)technische, elektrische en/of mechanische ervaring. Ook zijn er drie naaisters en een aantal gastvrouwen. Het is een heel gemengd gezelschap van jong tot oud. Gepensioneerden, maar ook werkende mensen met een gezin.
Voor het beheer van het magazijn zoekt men momenteel nog iemand. En wanneer er meer technici komen die zich doordeweeks als vrijwilliger kunnen inzetten, wordt repareren met de jeugd en andere doelgroepen een mogelijkheid.

Een van de monteurs is Jaap Kalle uit Melissant. Voorheen werkte hij onder andere als bankwerker en later als reparateur op een werkplaats met Princess apparatuur. “Met name elektronica vind ik heel fascinerend. Je kan het niet zien, niet horen, alleen merken dat het werkt.” Kalle vindt het werken bij het Repair Café hartstikke leuk om te doen. “Die blije gezichten als de reparatie is gelukt.”

Repair Café is geen concurrent van de vakman. “Veel zaken zijn heel arbeidsintensief en worden niet (meer) gerepareerd. Wij voeren de reparatie samen met de inbrenger van het kapotte artikel uit. Als een soort burenhulp. En natuurlijk om minder weg te gooien.”